Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çelikform Gestamp olarak, sürdürülebilir, ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarımızı korurken müşteri odaklılığımızla ve yaşam süreleri boyunca ürün kalitemizle en tanınmış otomotiv tedarikçisi olmak istiyoruz.

Otomotiv sektöründe teknolojik yeniliklerin en önünde yer almak için yenilikçi tasarlanmış ürünleri ve trend belirleyici teknolojileri araştırmak ve geliştirmek amacıyla her türlü çabayı gösteriyoruz. Enerji tüketimini ve çevresel etkiyi azaltmak için giderek daha güvenli ve hafif taşıtların üretilmesine olanak sağlamayı hedefliyoruz. 

“Sıfır hata” stratejimize ek olarak ''Risk yönetimine dayalı önleyici kaliteye odaklanıp,'' ürünlerimizi, proseslerimizi ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek, kalitede müşterilerimize ölçüt olmak için çabalıyoruz. 

Örnek tüzel kişilik olarak ürünlerimiz, çalışanlarımız, çevremiz ve uygulanabilir gerekliliklere cevap veren aksiyonlarımızdan etkilenen herkesin sorumluluğunu üstlenmekteyiz. 

Aşağıdaki değerler, şirket stratejimiz ile topluma taahhütümüzü temsil etmektedir:


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Toplum ve paydaşlarımızla iletişim içerisinde, organizasyonu tanımlı, çevreyle ilgili yasal ve diğer şartlara uygun, çevre sorumluluk bilinciyle, mümkün olan en iyi teknolojileri de kullanarak, proseslerimizin çevre etkilerini kontrol altında tutup kirlenmeyi önleyen ve sürekli gelişen sistemimizle, çevre korumayı ürün kalitesi ve ekonomisi ile eşdeğer uygularız. "

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Çelikform Gestamp insan kaynakları politikalarına paralel olarak; işyerlerimizde endüstriyel risklere maruz kalan her bireyi; iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumayı hedefleriz.

Bu alandaki tüm ulusal yasal ve diğer yükümlülüklerimizi karşılarken; performansımızı sürekli geliştirmek için; İş kazalarını ve meslek hastalıklarını, bu sonuçlar ortaya çıkmadan önlemeyi, çalışanlarımızı, müteahhitlerimizi, alt işverenlerimizi, ziyaretçilerimizi ve stajyer öğrencilerimizi eğitip, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki duyarlılığı arttırmayı ve ortak bir kültür yaratmayı, eğitim, planlama, denetleme ve gözden geçirme etkinlikleriyle; proaktif etkinlikleri, üst yönetimimizin ve çalışanlarımızın doğrudan ve ortak sorumluluğu olarak benimsemeyi, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına insan kaynaklarımızın her düzeyde katılımını sağlamayı, politikamızın uygulanmasını sağlamak amacıyla eğitim, tanıma / takdir, hedef belirleme, izleme ve gözden geçirme süreçlerini etkin olarak kullanmayı, hedeflerimize ulaşmak için iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki etkinliklere zamanında destek vermeyi, taahhüt ederiz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Hedefimiz, şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri oluşturmak ve bunları uygulamaktır.İnsan odaklı , çalışana saygılı, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştiren, çalışan memnuniyetini hedefleyen süreçlerimizi sürekli gözden geçirerek herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu bir şirket olmak amacıyla çalışırız. 

LABORATUVAR POLİTİKAMIZ

Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen ölçüm, kontrol, test, doğrulama ve kalibrasyon işlemlerinde, müşteri istekleri doğrultusunda, mesleki ve teknik uygulama esasları çerçevesinde, izlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanılarak, ulusal ve uluslararası standartlara göre uyumlu, güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar sunarız. Güvenilir sonuçlar verebilmek için kalite yönetim sistemi esaslarını etkin bir şekilde uygular, yeni güncel yönetmelik ve standartlara uyum sağlarız.Laboratuvar standartlarının şartlarını bilen ve uygulayan , dokümantasyonu doğru kullanan , uzman ve güvenilir personel ile hizmet veririz"

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamında mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlamayı, İş sürekliliğini en az kesinti ile sağlamayı, Şirkete ait ve korumakla yükümlü olduğu üçüncü taraflara ait tüm bilgilerin gizliliğini temin etmeyi, iş süreçleri ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılan her türlü fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik kriterleri doğrultusunda korunmasını hedefler.

TSE TS_18001 Q1 SGS
WCM
Çelikform Gestamp Otomotiv A.Ş. WCM kapsamında üretim yapmaktadır.
Işıktepe Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde. No:1 Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE


Çelikform Gestamp Otomotiv A.Ş.

Faik Çelik Holding    Gestamp


Bilgi Toplumu Hizmetleri